Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Most visited on Serbo-Croatian Wikipedia this month

 1. Olaudah Equiano (7 697 views)

  Olaudah Equiano [ɒləˈuːdə ɛkwɪˈanəʊ] (alias Gustavus Vassa [ɡʊˈstɑːvəs ˈvɑːsa]; Essaka, o. 1745. – Westminster, 31. marta 1797.), engleski abolicionist. Jedna od najpoznatijih ličnosti afričkog porijekla koja je sudjelovala u raspravama u vezi sa zabranom...
 2. Strajsend efekat (4 668 views)

  Strajsend efekat je kolokvijalni naziv za fenomen gde pokušaj sakrivanja ili uklanjanja delića informacije dovodi do neželjenog širenja te informacije. Dobio je ime po američkoj muzičarki i glumici Barbri Strajsend, čiji je pokušaj iz 2003. da spreči obja...
 3. Katalonija (2 683 views)

  Katalonija (katalonski Catalunya [kətəˈluɲə], aranski Catalonha [kataˈluɲɔ], španjolski Cataluña [kataˈluɲa]), španska autonomna zajednica. Smještena je na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka. Površine je 32.114 km², graniči s Francuskom i Andorom na sjev...
  Related pages: Katalonci (1 105 views), Kristofor Kolumbo (330 views), Katalonski referendum o nezavisnosti 2017. (201 views), Barcelona (34 views)
 4. Internet (2 184 views)

  Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transformisao način na koji funkcionišu komunikacioni sistemi. Počeci interneta se vežu za stvaranje ARPANET-a, 1969. godine, mreže računara pod kontrolom Ministarstva odbrane SAD. Danas, inte...
  Related pages: Operativni sistem (847 views), IP adresa (690 views), Kompjuter (627 views), Blog (443 views), Facebook (317 views)
 5. Srbija (2 069 views)

  Za ostale upotrebe naziva Srbija, videti: Srbija (razvrstavanje). Srbija (službeno Република Србија), država locirana u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu/poluotoku) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). U sastavu Republike Srbije se nalaze i...
  Related pages: Beograd (1 039 views), Crna Gora (1 033 views), Doboj (860 views), Francuska (851 views), Turska (403 views)
 6. ISBN (1 851 views)

  ISBN (International Standard Book Number = međunarodni standardni knjižni broj) jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. [1] Njegova primjena počinje 1966. godine, kada se počeo upotrebl...
 7. 1. 5. (1 690 views)

  Za ostale upotrebe, pogledajte 1. maj (razvrstavanje). 1. maj/svibanj (1. 5.) 121.
  Related pages: Che Guevara (455 views), 12. 1. (255 views), Evropska unija (222 views), 16. 5. (210 views), Italija (206 views)
 8. Procesor (1 471 views)

  Procesor (mikroprocesor, µP ili uP) je elektronska komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (poluprovodničkom integralnom sklopu). Centralni procesor je srce svakog računara, iako centralni procesor (CPU - Central Processing Unit)...
  Related pages: Hardver (1 328 views), Operativni sistem (847 views), Kompjuter (627 views), Modem (275 views), Apple Inc. (55 views)
 9. Eskadron smrti (1 441 views)

  Eskadron smrti je naziv za naoružanu vojnu, policijsku ili paravojnu jedinicu čija je glavna svrha fizička likvidacija, odnosno vansudsko pogubljenje pojedinaca ili većeg broja osoba, najčešće iz političkih razloga. Obično se podrazumijeva da eskadroni sm...
 10. Strofa (1 330 views)

  S obzirom na broj stihova, razlikuju se sljedeće vrste kitica ili strofa: monostih - strofa od jednog stiha, dvostih (distih) - strofa od dva stiha, trostih (tercina) - strofa od tri stiha, četverostih (katren) - strofa od četiri stiha, peterostih (kvinti...

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Thu, 19 Oct 2017 00:50:43 +0000. About Wikitrends. Source code.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.