Wikitrends
Trends on Wikipedia


Type Time span Language

Uptrends on Slovak Wikipedia today

 1. Výstupné zariadenie (+6 486%)

  Výstupné zariadenie alebo výstupná jednotka vo výpočtovej technike je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktoré umožňuje výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človekom (napr. obrazová, textová alebo zvuková informácia), alebo v ...
  Related pages: Grafická karta (+717%), Tlačiareň (hardvér) (+317%), Vstupné zariadenie (+5 886%), Osobný počítač (+5 550%), Hardvér (+1 132%)
 2. Vstupné zariadenie (+5 886%)

  Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktorá umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupn...
  Related pages: Výstupné zariadenie (+6 486%), Osobný počítač (+5 550%), Hardvér (+1 132%)
 3. Svetový deň učiteľov (+8 850%)

  Svetový deň učiteľov (angl. World Teachers' Day) je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra .
  Related pages: Svetové, medzinárodné dni a sviatky (+386%)
 4. Osobný počítač (+5 550%)

  Osobný počítač (angl. Personal computer, skrátene PC, čítaj [pí-sí], hovorovo označované ako pécečko, komp, mikropočítač alebo len počítač, je počítač určený pre osobné použitie, pre použitie jednotlivcom. Osobný počítač je štandardizovaný a integrovaný m...
  Related pages: CPU (+1 514%), Počítač (+491%), Microsoft Windows (+2 100%), Zdroj (počítač) (+2 000%), Steve Jobs (+427%)
 5. Pevný disk (+3 350%)

  Pevný disk (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD, predtým tiež Winchester) je zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v mnohých iných prístrojoch.
  Related pages: Antivírusový softvér (+9 200%), Pamäť (počítač) (+4 500%), Pamäť s priamym prístupom (+1 100%), Malware (+857%), Apple (+100%)
 6. 5. október (+1 783%)

  5. október je 278. deň roka v gregoriánskom kalendári (279. v priestupnom roku). Do konca roka zostáva 87 dní. Meniny má Viera.
  Related pages: 6. október (+5 700%), Steve Jobs (+427%), Žilina (+86%), Ján Andrej Segner (+250%), Slovenská republika (1939 – 1945) (+141%)
 7. Hardvér (+1 132%)

  Hardvér (pôvodne písané hardware;angl. hardware; skratka HW) je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov.
  Related pages: Operačný systém (+1 173%), Počítač (+491%), Grafická karta (+717%), Sieťová karta (+1 100%), Android (operačný systém) (+333%)
 8. Počítačová sieť (+11 200%)

  Počítačová sieť (angl. computer network) je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľan...
  Related pages: Antivírusový softvér (+9 200%), Softvér (+597%), Počítač (+491%), Bajt (+531%), Firewall (+3 700%)
 9. Základná doska (počítač) (+3 525%)

  Základná doska (iné názvy: motherboard [slov. výslovnosť: madrbórd], základná procesorová doska, systémová doska, (v slangu) matičná doska; angl. motherboard, mainboard, mobo) je doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného poč...
  Related pages: Hardvér (+1 132%)
 10. Počítačový vírus (+2 550%)

  Počítačový vírus v oblasti počítačovej bezpečnosti označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa. Aby sa mohol rozmnožovať, vkladá kópie svojho kódu do iných spustiteľných súborov alebo dokumentov, ktoré sa tak stávajú pros...
  Related pages: Antivírusový softvér (+9 200%), Microsoft Windows (+2 100%), Firewall (+3 700%), Malware (+857%), E-mail (+583%)

Copyright © Johan Gunnarsson (johan.gunnarsson@gmail.com), 2012. Last updated Tue, 06 Oct 2015 02:18:09 +0000. About Wikitrends.

Creative Commons License
Wikitrends by Johan Gunnarsson is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.