Wikipedia-World Language:

- -

TitleLatLonStylepsizename
Ninh Thuận11.56555556108.99027778adm1st34922
Nha Hố11.64472222108.9072222216383
Sân bay Thành Sơn11.635108.9502777814679.5Phan Rang AB
Sân bay Thành Sơn11.63361111108.95194444airport14679.5
Phan Rang - Tháp Chàm11.56666667108.98333333city9636
Phan Rang - Tháp Chàm11.56527778108.99722222city7319ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Tháp Po Klong Garai11.60111111108.94694444landmark5673
Tấn Tài, Phan Rang - Tháp Chàm11.55777778108.99277778adm3rd4230ủy ban nhân dân Phường Tấn Tài
Tấn Tài, Phan Rang - Tháp Chàm11.55777778108.99277778adm3rd4230
Khánh Hải, Trần Văn Thời11.58333333109.03333333city3827
Khánh Hải (thị trấn)11.60583333109.02333333adm3rd3591
Phước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm11.58361111108.97083333adm3rd3183.5ủy ban nhân dân Phường Phước Mỹ
Phước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm11.58361111108.97083333adm3rd3183.5
Tri Hải, Ninh Hải11.60638889109.05638889adm3rd3176
Đập Nha Trinh11.64472222108.907222222808
Thành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm11.60972222108.99555556adm3rd2711.5
Thành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm11.60972222108.99555556adm3rd2711.5Cụm công nghiệp Thành Hải
Bảo An (phường)11.58861111108.93972222adm3rd2708
Ninh Phước11.525813108.9265796adm2nd2679.5
Ninh Phước11.525813108.9265796adm2nd2679.5ủy ban nhân dân Huyện Ninh Phước
Nhơn Sơn, Ninh Sơn11.64472222108.90722222adm3rd2619
Ninh Hải11.5896849109.0335032adm2nd2582.5
Ninh Hải11.5896849109.0335032adm2nd2582.5UBND Huyện Ninh Hải
Hộ Hải, Ninh Hải11.63194444108.99694444adm3rd2203
Sân bay Thành Sơn11.635108.950277782015Phan Rang AB
Ga Tháp Chàm11.598106108.9500111907
Đài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm11.58138889108.99333333adm3rd1891.5
Đài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm11.58138889108.99333333adm3rd1891.5Trường Tiểu học Đài Sơn
Phan Rang - Tháp Chàm11.566667108.983333city1666Фанранг-Тхаптjaм
Phủ Hà11.57555556108.98638889adm3rd1598
Kinh Dinh, Phan Rang - Tháp Chàm11.56305556108.99055556adm3rd1150ủy ban nhân dân Phường Kinh Dinh
Kinh Dinh, Phan Rang - Tháp Chàm11.56305556108.99055556adm3rd1150

created by Kolossos
part of Project:Wikipedia-World
Time needed: 0.069009065628052